HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN SHELL-STATIONEN

Shell Station Ramsau
Stanka GmbH

Talstrasse 61
6284 Ramsau
Tel.: +43 5282 4655
Fax: +43 5282 46554
E-Mail: shell50570@shellstationen.at

 

Shell Station Kirchberg
Stanka GmbH

Kitzbuehelstrasse 73
A-6365 Kirchberg
Tel.: +43 5357 2827
Fax: +43 5357 28274
E-Mail: shell50368@shellstationen.at

 

Shell Station Jenbach
Stanka GmbH

Achenseestraße 2a
A-6200 Jenbach
Tel.: +43 5244 62473
Fax: +43 5244 624734
E-Mail: shell50333@shellstationen.at

 

Shell Station Kirchbichl
Stanka GmbH

Shell Select

Lofererstraße 5
A-6322 Kirchbichl
Tel.: +43 5332 77 692
Fax: +43 5332 77 6924
E-Mail: shell50370@shellstationen.at

 

Shell Station Kitzbühel
Stanka GmbH

Shell Select

Sportfeld 4
A-6370 Kitzbühel
Tel.: +43 5356 64 510